Skip to content

Digital Twin

Een royalty free open source activity based verkeersmodel voor iedere regio in Nederland.

Digital Twin

Goed gekalibreerd

We genereren een HB-matrix en kalibreren de routekeuze op intensiteiten. We gebruiken de internationale GPFS openbaar vervoer standaard voor het complete OV aanbod.

Open source model

We gebruiken MATSim, een open source multimodaal agent-based transportmodel. Omdat het model open source is, zijn er geen licentiekosten. Bovendien kunnen we zelf functionaliteit toevoegen.

Multi-modaal, agent-based

Het transportmodel van Fileradar is multimodaal en agent-based. Deze nieuwe generatie modellen is geschikt voor grootschalige simulaties en houdt rekening met meerdere modaliteiten zoals wegverkeer, openbaar vervoer en fiets.

Fileradar verzorgt complete multimodale transportsimulaties, gebruik makend van het open source transportmodel MATSim. Dit model is geschikt voor grootschalige simulaties van transportvraag en dynamische toedelingen (dus rekening houdend met files en vertragingen op de juiste plekken in het transportnetwerk).

We kalibreren het model op basis van onze eigen intensiteiten en HB-matrices, en maken gebruik van open data op het gebied van OV en fiets om voor alle modaliteiten een zo goed mogelijk startpunt te genereren. Vanuit daar kunnen we diverse scenario’s doorrekenen: het 0-alternatief (‘do nothing’), scenario’s met aanpassingen aan het wegennet, scenario’s met uitbreiding van woonwijken, enzovoorts.

Op deze manier bouwen we een volledige digital twin van een transportnetwerk van iedere locatie in Nederland. Interesse? Neem dan direct contact met ons op!

Klaar om je verkeersanalyses een boost te geven?

Neem dan direct contact met ons op!