Skip to content

Intensiteiten voor heel Nederland

Reconstructies van intensiteiten voor iedere selectie van dagen, voor iedere selectie van wegen

Intensiteiten voor ruim een miljoen wegen

A.I. meets verkeerskunde

Fileradar heeft een eigen reconstructiemethode ontwikkeld waarmee de intensiteit voor iedere weg van Nederland kan worden geschat.  Meer dan een miljoen wegen! Het model is gebaseerd op een mix van verkeerskunde en machine learning (AI).

Gekalibreerd op miljarden datapunten

Het reconstructiemodel is getraind op miljarden datapunten van allerlei soorten data, waaronder Floating Car Data op minuut basis per 50m segmenten.

Fuseren met tellussen

Als er tellussen liggen op de wegen waarover intensiteiten geleverd moeten worden, dan nemen we die data uiteraard mee. Het reconstructiemodel fit automatisch op de teldata daar waar het beschikbaar is (of wordt gemaakt).

In Nederland liggen op zo’n 16.000 locaties tellussen die de hoeveelheid verkeer meten en waarvan data publiek beschikbaar is. Er zijn echter 3 miljoen wegen. Het is dus duidelijk dat deze databron niet genoeg is om inzicht te krijgen in de hoeveelheid verkeer die op iedere weg in Nederland passeert.

Fileradar heeft een uniek model ontwikkeld dat gebaseerd op Floating Car Data en een hele serie andere open source databronnen de hoeveelheid verkeer op iedere weg van Nederland kan reconstrueren. We kunnen daarbij onderscheid maken naar tijd van de dag en zelfs voertuigtype (zie deze blogpost). De reconstructies maken we gemiddeld over elke willekeurige selectie van dagen tussen 2020 en nu.

Via het portaal intensiteiten.nl kan iedereen in Nederland een aanvraag indienen voor. Je kunt ook direct het formulier hier onder invullen voor een aanvraag van intensiteiten. 

Ongeëvenaarde nauwkeurigheid

De geschatte intensiteiten kunnen afwijken van de werkelijke waarden, vanwege meetfouten en modelonzekerheden. Desalniettemin is de kwaliteit van de geleverde gegevens hoog en uniek voor Nederland. Bovenstaande grafiek toont de geschatte etmaalintensiteit (y-as) die is uitgezet tegen metingen van de etmaalintensiteit (x-as) op duizenden locaties kriskras door Nederland . Wanneer de schattingen perfect overeen zouden komen met de metingen, dan zouden alle cirkels precies op de blauwe lijn liggen. De grafiek toont dat de schatting op alle soorten wegen heel dicht in de buurt liggen van de werkelijkheid. In totaal heeft 98% van de schattingen een fout van 50% of kleiner. De schattingen zijn bovendien ‘unbiased’, dat wil zeggen dat er geen structurele over- of onderschatting plaatsvindt op bepaalde soorten wegen.

Klaar om je verkeersanalyses een boost te geven?

Neem dan direct contact met ons op!