Skip to content

HB-matrices voor heel Nederland

Voor ieder deelnetwerk van Nederland, om inzicht te krijgen of om te voeden aan bestaande verkeersmodellen

Voor ieder deelnetwerk van Nederland

Herkomst-Bestemmingsmatrix

Kies je uitsnede

We maken een uitsnede van het Nederlandse verkeersnetwerk,  bepalen de locaties waar je dat netwerk op of af kunt rijden en genereren een basis HB-matrix op basis van openbare databronnen.

Kalibreer met data

We kalibreren de HB-matrix op telgegevens en onze eigen geschatte intensiteiten. De HB-matrix kan worden uitgesplitst naar spits, uur of zelfs naar kwartierwaarden.

Splits naar voertuigklasse

De HB-matrix kan worden gegenereerd voor meerdere voertuigklassen. Daarbij kunnen we uitsplitsen naar voertuiglengte, naar motor/auto/bestel/vracht of naar de wettelijke indelingen voor emissieberekeningen voor geluid en lucht.

Eén van de belangrijkste ingrediënten van ieder verkeersmodel is de herkomst-bestemmingsmatrix. Hierin wordt vastgelegd hoeveel verkeer van A naar B rijdt, tussen alle punten waar je een geselecteerd deelnetwerk in of uit kunt rijden. Een verkeersmodel deelt vervolgens dit verkeer toe aan het verkeersnetwerk, waarmee berekeningen plaats kunnen vinden (‘what’s next’ en ‘what if’ berekeningen).

Fileradar genereert met geheel eigen algoritmes HB-matrices voor het eigen verkeersmodel, maar ook voor bestaande verkeersmodellen. De matrices worden gekalibreerd op iedere gewenste periode: een basisjaar, kwartaal, 1 enkele dag of elke andere willekeurige selectie van dagen uit het verleden. De matrix maken we per periode van de dag (bijvoorbeeld per spitsperiode, per uur of zelfs per kwartier) en exporteren we in elk gewenst formaat, zodat het gevoed kan worden aan bestaande verkeersmodellen, of we gebruiken de matrix in ons eigen verkeersmodel.

Vaak is is het belangrijk om het verkeer in een verkeersmodel uit te kunnen splitsen naar voertuigklasse. Voor verschillende toepassingen zijn verschillende klasse-indelingen nodig. Uitsplitsing naar lengteklasse, gewichtsklasse of elke andere indeling is mogelijk. Voor emissieberekeningen schrijft de omgevingswet bijvoorbeeld indelingen voor voor geluid- en luchtberekeningen (die voor beide ook weer anders zijn). We leveren voor iedere indeling de juiste matrix aan.

Klaar om je verkeersanalyses een boost te geven?

Neem dan direct contact met ons op!