Skip to content

Selected link analyses

Krijg inzicht in waar verkeer op een wegsegment vandaan komt en naartoe gaat

Herkomsten en bestemmingen van verkeer op een weg

Waar komt het verkeer vandaan en waar gaat het naartoe?

Voor heel Nederland

Fileradar maakt reconstructies van verkeersstromen voor een willekeurige selectie van wegen in Nederland. Met behulp van tienduizenden meetgegevens kalibreren we HB-matrices en berekenen we de meest waarschijnlijke routes van alle deelstromen in het subnetwerk. 

Inzicht in verkeersstromen

Met onze data kunnen we het verkeer dat één wegsegment passeert uitsplitsen naar herkomst en bestemming. We tonen met percentages hoe het verkeer dat 1 wegsegment passeert zich bij iedere knoop splitst.

Stromen van subselecties

Door de verkeersstromen niet alleen te kalibreren op totale intensiteiten, maar ook op enqueteresultaten, kunnen we zelfs de verkeersstromen uitsplitsen naar bijvoorbeeld voertuigaandrijving, demografische gegevens en meer. Zo geven we bijvoorbeeld inzicht in waar de elektrische voertuigen op 1 wegsegment vandaan komen en naartoe gaan!

Fileradar kan voor iedere weg in Nederland, voor elke willekeurige selectie van dagen tussen 2020 en nu, inzichtelijk maken waar het verkeer gemiddeld vandaan komt en waar het naartoe gaat. Door middel van een eigen keten van algoritmes kalibreren we alle mogelijke deelstromen in een gekozen deelnetwerk op tienduizenden metingen van lusdata en onze eigen intensiteiten. Op basis hiervan maken we selected link analyses, die inzicht geven in waar het verkeer op een weg vandaan komt en naartoe gaat. Zo krijg je inzicht in bijvoorbeeld sluipverkeer en kun je effectief inschatten welke maatregelen kunnen helpen om het verkeer op een bepaalde weg te optimaliseren.

We kunnen deze techniek combineren met enquêtes, zodat we de gegevens zelfs uit kunnen splitsen naar tientallen verschillende aspecten op het gebied van voertuigtypen, demografie of gedrag. Op deze manier geven we bijvoorbeeld inzicht in waar alle elektrische voertuigen op een bepaalde weg vandaan komen en waar ze naartoe gaan, of geven we inzicht in waar de reizigers vandaan komen die de grootste bereidheid hebben om te switchen van auto naar OV. Een ideaal middel om effectief vervoersbeleid vorm te geven!

Heeft u interesse? Neem dan direct contact op!

Klaar om je verkeersanalyses een boost te geven?

Neem dan nu direct contact met ons op!