Skip to content

Emissieberekeningen

100% Omgevingswet-proof berekeningen van emissies voor geluid en luchtkwaliteit

Volledig ontzorgd

100% Omgevingswet-proof

Geluidemissies

Van Basisgeluidemissies tot en met geluidbelasting op de gevel uit een compleet 3D-model, rekening houdend met reflecties. De berekeningen zijn nauwkeuriger en van hogere kwaliteit dan van concurrerende leveranciers.

Stikstofemissies

We maken berekeningen van de emissies van NO2 en NOx, volledig volgens de wetgeving. Zo maken we inzichtelijk wat de effecten zijn van bepaalde maatregelen op stikstof.

Kant en klare bestanden

We produceren bestanden die 1:1 geschikt zijn om te uploaden naar CIMLK of het geluidregister, volledig ingevuld met de juiste cijfers.

Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe omgevingswet van kracht. Gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat moeten volgens deze wet verplicht de negatieve effecten van verkeer monitoren. Het gaat zowel om geluidemissies als emissies van stoffen die de lucht verontreinigen, zoals stikstof, fijnstof of CO2. 

Fileradar ontzorgt overheden in het maken van de juiste berekeningen, het presenteren van de resultaten en het genereren van bestanden die de overheden periodiek aan moeten leveren. Daarbij staat kwaliteit heel hoog in het vaandel, aangezien je wel moet kunnen vertrouwen op de cijfers. Bovendien is transparantie en uitlegbaarheid heel belangrijk, zodat de cijfers stand houden bij de rechter.

Geluidemissies

Fileradar heeft een eigen module, roadsound, waarmee we gedetailleerde berekeningen kunnen maken van de emissies van geluid. Per weg kunnen we inzichtelijk maken hoeveel geluid er op die weg wordt geproduceerd door het verkeer. Daarbij kunnen we uiteraard onze eigen reconstructies van intensiteiten gebruiken, maar indien gewenst kunnen we ook intensiteiten uit bestaande verkeersmodellen inladen. Voor de geluidmodellen die door de omgevingswet worden voorgeschreven moet je onderscheid maken naar voertuigklasse. Fileradar verzorgt altijd de juiste uitsplitsing naar voertuigklasse (en dat is níet de lengteklasse die tellussen meten!).

Voor de geluidsberekeningen stellen we een volledig 3D-model op, inclusief alle bebouwing van de buurt, wijk of stad. Geluid ‘stuitert’ immers rond tussen de gebouwen. Waar de meeste aanbieders vaak maar één reflectie meenemen, rekenen wij standaard met 4 reflecties. Zo voorkomen we onderschattingen van geluidniveaus op de gevels van geluidgevoelige gebouwen. De gegevens die we berekenen gebruiken overheden om een saneringslijst op te stellen van gebouwen waarbij de geluidbelasting te hoog is, en voor de verplichte aanlevering van gegevens aan het geluidregister.

Shapefiles voor CIMLK

Rijkwaterstaat, alle provincies en een 50-tal gemeenten moeten volgens de omgevingswet verplicht jaarlijks de luchtkwaliteit van hun gemeente monitoren. Gemeenten die zich hebben aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord verplichten zichzelf bovendien om ook de monitoring uit te voeren (minimaal elke 2 jaar).  Daarvoor leveren zij shapefiles aan aan het CIMLK, dat vervolgens de luchtkwaliteit berekent met behulp van modellen van het RIVM.

Fileradar ontzorgt gemeenten bij het opstellen van deze shapefiles. Bij het vullen van de shapefiles moet met aandacht een groot aantal waarden worden bepaald voor wegsegmenten. Hiervoor kun je allerlei databronnen gebruiken, zoals het BAG, NWB of OSM, een bomenbestand, floating car data, enzovoorts. Fileradar heeft bijna de volledige keten voor de productie van de shapefiles geautomatiseerd. Het enige dat toegevoegd moet worden zijn intensiteiten voor de toekomstjaren, die overheden uit hun eigen verkeersmodel kunnen halen, of door ons kunnen laten berekenen met ons eigen verkeersmodel. Doordat we de keten zo ver hebben geautomatiseerd, kunnen we altijd zorgen voor consequente kwaliteit en consistentie over de jaren en tussen overheden.

Klaar om je verkeersanalyses een boost te geven?

Neem dan direct contact met ons op!