Skip to content

Verkeersnetwerk

Exports van NWB- of OSM-verkeersnetwerken en koppelingen aan externe databronnen

Nationaal Wegenbestand of OpenStreetMap

Verkeersnetwerk op maat

NWB en OSM

Fileradar is specialist in het werken met verkeersnetwerken. We hebben standaard tooling om NWB en OSM in te lezen en te visualiseren. Bovendien hebben we NWB en OSM 100% aan elkaar gekoppeld, waardoor we de informatie uit beide bronnen kunnen fuseren.

Uitsnede op maat

We kunnen voor iedere gewenste uitsnede een verkeersnetwerk opstellen. Standaard beschikken we over alle gemeentegrenzen en provinciegrenzen, maar een ‘custom’ uitsnede is ook mogelijk. Binnen de uitsnede kunnen we enkele tot alle netwerkniveaus uitleveren.

Aanvullen met extra data

We kunnen elke externe databron koppelen aan het netwerk. We kunnen het wegennet voorzien van extra metadata op basis van tientallen open databronnen op het gebied van bijvoorbeeld hoogteligging, gebouwen, klimaat of demografie.

Een goed up-to-date verkeersnetwerk is de basis voor iedere studie naar verkeer. Fileradar is specialist in het werken met verkeersnetwerken van diverse formaten, waarbij het Nationaal Wegenbestand (NWB) en OpenStreetMap (OSM) in Nederland de belangrijkste zijn. Beide bronnen zijn niet 100% perfect, maar samengevoegd vormen ze juist een heel compleet beeld. Per link beschikken we zo over data van de rijlijn, het aantal rijstroken, de geldende maximumsnelheid (dag en nacht), de wegbeheerder, het wegdektype, en nog veel meer. Daar waar informatie mist of fout is, kunnen we in OSM gemakkelijk zelf de ontbrekende informatie corrigeren. Fileradar draagt actief bij aan OSM, met duizenden bewerkingen per jaar.

Maximum­snelheden (tijds­afhankelijk) en traject­controles
Aantallen rij­stroken, spits­stroken, wissel­banen en inhaal­verboden voor vracht­auto’s (tijds­afhankelijk)
Autosnelwegen, autowegen, bebouwde kommen en erven
Voorrang, rotondes, verkeers­lichten, bruggen en tunnels
Afslag­verboden en gesloten­verklaringen voor personen- en vracht­auto’s
Weg­verhardingen
Hiërarchische weg­categorisering, op- en af­ritten, verzorgings­plaatsen en parkeer­terreinen
Weg­beheerders, weg­nummers, rijbaan­aanduidingen, hecto­metrering en straat­namen

 

We leveren verkeersnetwerken uit voor iedere uitsnede in Nederland (of daarbuiten). Voor de grenzen van de uitsneden kunnen we de gemeente- of provinciegrenzen hanteren, of elke willekeurige andere polygoon. Binnen die polygoon kunnen we elke willekeurige selectie van links maken, bijvoorbeeld op basis van wegfunctie of OSM-linktype. Exports van de verkeersnetwerken leveren we in elk gewenst formaat, bijvoorbeeld shapefile, gpx of geojson.

Klaar om je verkeersanalyses een boost te geven?

Neem dan nu direct contact met ons op!