Skip to content

Conversie van voertuiglengtes naar voertuigsoorten

Veel van de lusdetectoren aangesloten op het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) zijn in staat passerende voertuigen in te delen naar voertuiglengte. De betreffende detectoren onderscheiden in ieder geval voertuigen korter dan 5,6 meter, voertuigen tussen 5,6 en 12,2 meter, en voertuigen langer dan 12,2 meter. Een deel onderscheidt geen drie maar vijf klassen, waarbij 2,4 meter en 11,5 meter als extra klassegrenzen worden gehanteerd. Voor veel verkeerskundige toepassingen moet deze indeling op basis van voertuiglengte echter worden omgezet naar een indeling op basis van voertuigsoort.

Voor dit doel heeft Fileradar verschillende conversiematrices vastgesteld om de conversie naar andere voertuigindelingen te maken. Hierbij hebben we gebruikgemaakt van diverse databronnen:

  • Gegevens van de RDW over de samenstelling van het Nederlandse wagenpark.
  • Gegevens van het CBS over hoeveel kilometers jaarlijks in Nederland door verschillende voertuigsoorten worden gereden.
  • De Basisbestanden Goederenwegvervoer van het CBS met meer details over het gebruik van vracht- en bestelauto’s en hun specifieke voertuigconfiguraties.
  • Gegevens van de ANWB over hoeveel er met campers en caravans wordt gereden.

Op basis van deze bronnen schatten wij het aantal afgelegde kilometers voor elke combinatie van voertuigsoort en lengtecategorie. Door vervolgens per lengtecategorie het totale gebruik van alle voertuigsoorten te schalen naar 100%, ontstaat een conversiematrix waaruit per lengtecategorie de meest waarschijnlijke uitsplitsing naar voertuigsoorten is af te lezen.

Klaar om je verkeersanalyses een boost te geven?

Neem dan direct contact met ons op!