Intern/extern/doorgaand verkeer Utrechtse Heuvelrug

Voor tien locaties binnen het wegennet van de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben wij over het jaar 2023 schattingen gemaakt van de hoeveelheden

  • intern verkeer (verkeer met een herkomst en bestemming binnen de gemeente),
  • extern verkeer (verkeer met een herkomst binnen de gemeente en een bestemming erbuiten, of andersom), en
  • doorgaand verkeer (verkeer zonder herkomst of bestemming binnen de gemeente).

De verkeersstromen zijn gekalibreerd op 1842 locaties waarvoor een intensiteit bekend is, ofwel uit lusdata, ofwel uit Fileradar’s eigen intensiteitenproduct. Binnen de gemeentegrenzen van Utrechtse Heuvelrug liggen 180 lusdetectoren die intensiteitsgegevens leveren, voornamelijk op snelweg A12. Dit is niet voldoende om met voldoende zekerheid voor de tien geselecteerde locaties alle verkeersstromen te kunnen schatten. Fileradar beschikt echter over een unieke extra databron. Door middel van een methodiek die gebaseerd is op een mix van verkeerskunde en machine learning (AI) kan uit openbaar beschikbare data, waaronder Floating Car Data maar ook andere bronnen, voor bijna iedere weg de intensiteit gereconstrueerd worden. De nauwkeurigheid van deze intensiteiten is iets lager dan die uit lusdetectoren, maar omdat er zo veel intensiteiten zijn, is dit een uitermate geschikte bron om verkeersstromen in een netwerk op te kalibreren.

Vervolgens hebben we een herkomst-bestemmingsmatrix voor het netwerk gegenereerd, en deze toegedeeld en gekalibreerd op alle beschikbare intensiteiten. Voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug is zo een matrix gegenereerd met 465 herkomsten en 478 bestemmingen. Nu alle verkeersstromen tussen ieder herkomst-bestemmingspaar gereconstrueerd zijn, kan op iedere locatie in het netwerk worden gekeken hoeveel van dat verkeer een herkomst of bestemming heeft binnen of buiten het netwerk.

uhg-logo-basis2
mobycon-logo

Resultaten enquête verkeersmodellen

Traffic Effects is een onlangs door het team van Fileradar gelanceerd platform, met als doel is betere beslissingen mogelijk te maken door datagedreven rapportages waarin u slim kunt samenwerken met andere gemeenten. Om trends en wensen op dit gebied in beeld te brengen, hebben wij gemeenten
benaderd met een enquête over de rol van verkeersmodellen in de publieke
besluitvorming.

Continue reading

Veilig over Rijkswegen

In het project Veilig over Rijkswegen evalueert Rijkswaterstaat in het kader van de verkeersveiligheid jaarlijks de gereden snelheden op het rijkswegennet.

Continue reading

WBU: Werkbare Uren

De verkeersintensiteiten vanuit INWEVA worden onder andere gebruikt om WBU (Werkbare Uren) op te stellen voor het rijkswegennet. Dit is een schema per wegvak dat aangeeft wanneer met acceptabele verkeershinder wegwerkzaamheden kunnen plaatsvinden. De WBU is onder andere input voor realisatiecontracten.

De berekeningen van de WBU vinden plaats op WBU-wegvakken, gedefinieerd als één of meer INWEVA-baanvakken. Deze berekeningen vinden plaats volgens een vaste, herleidbare procedure met als invoer de berekende intensiteiten uit de INWEVA-procedure.

De rekentool maakt gebruik van drie ingrediënten:

  1. De halfuur-intensiteiten zoals eerder berekend in INWEVA.
  2. Een fundamenteel diagram voor ieder wegvak, dat beschrijft wat het verloop van de intensiteit is als functie van de dichtheid. Dit diagram wordt bepaald met behulp van drie parameters: de capaciteit uit vaste tabellen, de vrije snelheid (vFree) bepaald door de snelheidslimiet en de constante λ die altijd -18 km/h is.
  3. Eerste-orde-verkeerstheorie, waarmee aan de hand van schokgolven kan worden bepaald waar op ieder moment file zal ontstaan.

Wanneer de maximale vertraging kleiner is dan 15 minuten, dan is het toegestaan voor de Versoberde WBU om inderdaad een half uur eerder te beginnen. Daarna wordt de rekentool nogmaals ingezet om te bepalen wat het effect is wanneer nog een half uur eerder begonnen zou worden met de werkzaamheden. Dit proces wordt net zo lang herhaald totdat de maximale vertraging is opgelopen tot meer dan 15 minuten. De halve uren waarbij de vertraging minder was dan 15 minuten, worden vervolgens geselecteerd voor de Versoberde WBU.

rijkswaterstaat
witteveenboslogo