Skip to content

Enquêtes en campagnes

Slimme online campagnes om je inwoners of weggebruikers te leren kennen

Krijg snel inzicht

Slimme online enquêtes

Ontwerpen vragenlijst

Op basis van behoeften van overheden of bedrijven ontwerpen we gezamenlijk een vragenlijst, van simpele keuzes tot complexe modules. Alles kan: zo vragen we bijvoorbeeld zelfs gereden routes aan weggebruikers.

Benader de doelgroep

We verzorgen complete online of offline campagnes. Door middel van geavanceerde weging van individuele respondenten zorgen we voor representatieve uitkomsten.

Krijg inzicht

We presenteren de resultaten in onze online omgeving. Via kaarten, grafieken en tabellen geven we de gewenste inzicht in het gedrag of de mening van de doelgroep. 

Fileradar beschikt over een volledig eigen platform waarmee we flexibel iedere enquête uit kunnen zetten. Door middel van online campagnes, bijvoorbeeld via Facebook of een partner als Ipsos, werven we respondenten. Ook kunnen we via kranten of lokale media offline campagnes verzorgen.

Met slimme algoritmes en actuele statistieken uit CBS en andere bronnen voorzien we iedere respondent van een individuele weegfactor. Als blijkt dat bepaalde groepen zijn ondervertegenwoordigd, kunnen we actief bijsturen om te zorgen voor extra respondenten in die subgroep. Door zo tijdens de campagne actief te sturen op een optimale samenstelling van de respondenten, zorgen we altijd voor representatieve uitkomsten.

Een mooie showcase voor wat we kunnen met enquêtes is het Verkeersonderzoek Randstad. Als je wil kun je ons helpen en direct hieronder de enquete invullen. Zo krijg je ook een idee hoe deze techniek werkt. 

Benieuwd geworden naar wat we voor uw case kunnen doen met onze slimme enquetes? Neem dan direct contact met ons op!

Klaar om je verkeersanalyses een boost te geven?

Neem dan direct contact met ons op!