Skip to content

Verkeersonderzoek Randstad

Opdrachtgever: Rijjkwaterstaat

Overzicht

Met dit onderzoek, dat we samen met Witteveen & Bos en Ipsos uitvoeren, stellen we informatie samen over de profielen van weggebruikers van het rijkswegennet in de Randstad. Deze informatie wordt onder andere gebruikt voor de update van regionale verkeersmodellen.

Het samenstellen van de gegevens is een technisch hoogstandje. Veel verschillende informatiebronnen komen bij elkaar. Door middel van slimme enquetes en een complexe serie rekenmodellen die Fileradar zelf heeft ontwikkeld zorgen we voor representatieve gegevens over de samenstelling van het verkeer in de Randstad. We kunnen zelfs voor ieder baanvak individueel gegevens leveren over de profielen van de weggebruikers van dat individuele baanvak.

Innovatieve inwinning: veel betere representativiteit

Fileradar stelt sinds 2022 de gegevens op voor het Verkeersonderzoek Randstad. Vóór deze tijd vond de inwinning plaats door middel van kentekenonderzoeken. Deze methode is duur en zorgt voor gegevens die niet representatief zijn:

  •  Kentekenonderzoeken vinden meestal maar tijdens een paar dagen plaats; het onderzoek van 2018 vond bijvoorbeeld plaats op een dag met met 19% minder dan gemiddeld.
  • Weggebruikers die veel kilometers rijden, zijn oververtegenwoordigd, omdat ze meer kans hebben langs meetpunten te rijden; in het onderzoek van 2018 was het jaarkilometrage daarom 44% te hoog.
  • Je krijgt uit kentekenonderzoeken maar informatie over een paar locaties.

Fileradar maakt gebruik van slimme digitale enquetes, waarin we ritten uitvragen aan tienduizenden weggebruikers. Door al deze ritten te combineren met een toedelingsmodel en statistieken van CBS en Basgoed over de te verwachten totalen, kunnen we voor alle baanvakken van de hele Randstad representatieve informatie genereren over de samenstelling van het wegverkeer. Bijkomend voordeel is dat er geen apparatuur hoeft te worden opgehangen en er dus geen overlast is voor de weggebruikers.

Webapp met resultaten

Om de resultaten inzichtelijk te presenteren hebben we een volledige custom interface ontworpen, die helemaal is afgestemd op dit project. Gebruikers van Rijkswaterstaat kunnen grafieken, tabellen en kaarten maken van profielen van weggebruikers voor 26 verschillende aspecten, zoals demografie (leeftijd, geslacht, opleiding), doel van de reis (motief, ladingtype), gedrag (flexibiliteit, gebruik van navigatie), manier van reizen (voertuigtype, aandrijving, aantal inzittenden) en nog veel meer.

De webapp berekent ‘on the fly’ de juiste statistieken en toont deze in taart- of staafdiagrammen en in tabellen. Ook worden bandbreedtes berekend op basis van het aantal respondenten dat gebruikt is om de cijfers samen te stellen (de grootte van de steekproef).

Herkomsten en bestemmingen

Wanneer een gebruiker één baanvak selecteert, worden gegevens voor dat individuele baanvak gepresenteerd. De webapp laat vervolgens op de kaart zien waar de voertuigen vandaan komen en naartoe gaan, tot en met postcode-4-gebied aan toe. Bovenstaande kaart toont bijvoorbeeld de herkomsten en bestemmingen van elektrische voertuigen die A4 bij Roelofarendsveen passeren (rood=stroomopwaarts, groen=stroomafwaarts).

rijkswaterstaat
witteveenboslogo
ipsos

Gerelateerde projecten

Klaar om je verkeersanalyses een boost te geven?

Neem dan direct contact met ons op!