Skip to content

Veilig over Rijkswegen

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

In het project Veilig over Rijkswegen evalueert Rijkswaterstaat in het kader van de verkeersveiligheid jaarlijks de gereden snelheden op het rijkswegennet.

Voor dit onderzoek berekent Fileradar verschillende indicatoren van de snelheidsverdeling van het wegverkeer, namelijk de gemiddelde snelheid, de V85 (het 85e percentiel van de snelheidsverdeling) en het overschrijdingspercentage (het percentage van het verkeer dat harder rijdt dan de maximumsnelheid).

We berekenen deze resultaten voor verschillende wegcategorieën en snelheidsregimes. Hierbij maken we onderscheid tussen dag (6-19 h) en nacht (19-6 h) en de bijbehorende verschillen in maximumsnelheden. Wegvakken met trajectcontroles analyseren we ook apart. We laten ook zien hoe de indicatoren variëren over de tijd van de dag. De resultaten vergelijken we over verschillende kalenderjaren, zodat trends zichtbaar worden.

We schatten tevens het empirische verband tussen deze veiligheidsindicatoren en het ongevalsrisico. Dat laat overigens vooral zien dat snelwegen veiliger zijn dan niet-snelwegen.

Tot slot hebben we een aparte langetermijnanalyse gemaakt van de effecten van de landelijke snelheidsverlaging in maart 2020 op snelwegen overdag van 130 naar 100 km/h.

rijkswaterstaat
witteveenboslogo

Gerelateerde projecten

Klaar om je verkeersanalyses een boost te geven?

Neem dan direct contact met ons op!