Skip to content

IM-wegen provincie Utrecht

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Overzicht

Elke provincie in Nederland is verantwoordelijk voor het selecteren van wegen voor Incident Management (zie de imkaart voor de huidige selectie). Voor deze wegen geldt dat in het geval van calamiteiten of kapotte voertuigen er een berger stand-by staat om snel in te grijpen, zodat de weg snel weer vrij is.

De keuze voor welke wegen zijn aangewezen als IM-weg hangt van twee zaken af. Enerzijds gaat het om het minimaliseren van de impact van incidenten op de doorstroming van verkeer; anderzijds is het een kostenafweging, aangezien de provincie meer betaalt aan bergers als zij voor een groter deel van het netwerk stand-by moeten staan.

De Provincie Utrecht heeft door Fileradar en Witteveen+Bos laten onderzoeken wat de impact is van incidenten op alle wegen die momenteel zijn aangewezen als IM-weg. We hebben in kaart gebracht hoeveel voertuigverliesuren elk incident op een IM-weg heeft veroorzaakt. Daaruit kon vervolgens een top-10 worden gemaakt van wegen met de grootste impact van incidenten op de doorstroming, en kunnen ook wegen worden aanwezen waar 

Dataverzameling

De Provincie Utrecht heeft een bestand aangeleverd met alle geregistreerde incidenten voor maart 2022. Vervolgens hebben we data verzameld over het wegennet (Open Street Map en de im-kaart van Stichting IMN), intensiteiten voor iedere individuele dag van de maart 2022 volgens onze eigen intensiteiten-reconstructie-methodiek en snelheden uit FCD.

Files volgen met 'trackers'

Fileradar beschikt over een uniek algoritme dat individuele files kan volgen over de tijd, vanaf het moment van ontstaan tot aan het moment van oplossen. Dit noemen we ’trackers’. Van minuut tot minuut wordt elke file gevolgd, over het hele geselecteerde netwerk (dus ook op het onderliggend wegennet). Onderstaand plaatje toont twee screenshots met trackers die 15 minuten uit elkaar liggen. De file rechtsboven is verdwenen, de file linksboven is gegroeid en de andere twee zijn iets kleiner geworden.

Incidenten koppelen aan trackers

Vervolgens is door de volledige lijst met incidenten gegaan, en is gekeken of er in de buurt van de start van dat incident, in ruimte en in tijd, een tracker is ontstaan. Zo ja, dan is deze tracker gekoppeld aan het incident, en kunnen de voertuigverliesuren worden toegewezen aan het incident. Voor het koppelen hebben we een snelle workflow gemaakt, waardoor we in no time 23 van de 47 geregistrerde ongevallen in maart 2022 hebben kunnen koppelen aan een tracker.

Automatiseren en uitrollen: 1x = 12x

Na deze succesvolle pilot hebben we de methodiek verder geautomatiseerd in ons “1=N”-repliceerbare platform, door incidenten uit Dexter van NDW te halen, en deze incidenten geautomatiseerd te koppelen aan trackers, die we voor alle 12 provincies hebben gedraaid voor een periode van 4 maanden. Op deze manier hebben we voor elke provincie voorbeeldrapporten opgesteld over de impact van incidenten op de doorstroming.

Wilt u meer weten over deze aanpak en/of de voorbeelddossiers zien die we voor elke provincie hebben opgesteld? Neem dan nu contact op!

provincie-utrecht-1
witteveenboslogo

Gerelateerde projecten

Klaar om je verkeersanalyses een boost te geven?

Neem dan direct contact met ons op!