Skip to content

GNV-systeem Utrecht

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht & Midden-Nederland

Overzicht

Fileradar levert sinds 2018 de real-time wachtrijschatter en een kiemenspeurder in de gemeente Utrecht. Inmiddels zijn verspreid over de stad Utrecht 48 radardetectoren geïnstalleerd, verdeeld over drie deelgebieden: in het zuiden rondom de aansluitingen op de A12, rondom ’t Goylaan en sinds 2024 ook bij de Westelijke Stadsboulevard.

De informatie uit de wachtrijschatter en de kiemenspeurder wordt gebruikt om de doorstroming te verbeteren en congestie op ‘vervelende plekken’ te vermijden. In een uitgebreide studie is aangetoond dat het systeem rondom de aansluitingen bij de A12 leidt tot 18% minder voertuigverliesuren.

Kiemenspeurder

Eén van de doelen van het systeem is het uitstellen van het ontstaan van congestie op de parallelbaan van de A12. Op dit traject zitten drie zogenaamde ‘kiemen’, dat wil zeggen locaties waar regelmatig file ontstaat. Fileradar heeft een kiemenspeurder ontwikkeld, een algoritme dat op basis van real-time data uit meetlussen monitort of de situatie instabiel wordt en er file dreigt te ontstaan. Wanneer er kiemen dreigen te ontstaan, worden de toeritdoseringen op de aansluitingen op de parallelbaan gebruikt om verkeer te bufferen. Dit gaat verder dan de standaard toeritdosering, omdat drie opeenvolgende toeritten gecoördineerd worden aangestuurd. Door ook stroomopwaarts, in de stad, de wachtrijen te monitoren wordt voorkomen dat de terugslag van wachtrijen uit de hand loopt.

Op deze manier kan veel effectiever worden gestuurd op het uitstellen van het moment van ontstaan van file, tegen beperkte extra voertuigverliesuren in de stad. Netto leidt het systeem tot 18% minder voertuigverliesuren.

Webinterface

Fileradar levert sinds 2018 ook een eigen webinterface voor de gemeente Utrecht en betrokken partners. De webinterface wordt door Fileradar zelf gehost en ontvangt streaming data van de 48 radardetectoren, die door Hoeflake worden beheerd op glasgezel zijn aangesloten. 

In de webinterface is de actuele situatie op de A12 te zien (de rode ‘slang’ hieronder), evenals de actuele situatie op alle opstelvakken in de stad. Bovenstaande situatie toont een drukke middagspits, waarbij zowel de snelweg als diverse stedelijke vakken rood kleuren. 

De webinterface kan zelfs worden gebruikt om in real-time de individuele voertuigobservaties van de geïnstalleerde radars te bekijken. Onderstaande video toont een voorbeeld.

gemeente-utrecht-logo-2C0EC95EE3-seeklogo.com
technolution
arane
hoeflake

Gerelateerde projecten

Klaar om je verkeersanalyses een boost te geven?

Neem dan direct contact met ons op!