Skip to content

INWEVA: Intensiteiten op Wegvakken

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Overzicht

Sinds 2020 berekent Fileradar jaarlijks de verkeersintensiteiten op alle rijkswegen van Nederland. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van meetgegevens van duizenden meetlussen, gecombineerd met een geavanceerd reconstructiemodel. De cijfers uit INWEVA (Intensiteiten op Wegvakken) zijn heel belangrijk: ze worden gebruikt voor monitoring van emissies (geluid, stikstof, enzovoorts), voor het bepalen van beleid, voor het plannen van werkzaamheden, enzovoorts. De cijfers zijn bovendien publiek beschikbaar en worden dus door diverse partijen in Nederland gebruikt als ‘ground truth’.

Eigen verkeersmodel voor intensiteitsreconstructies

Fileradar beschikt sinds 2020 over een eigen reconstructiemodel, FlowBuilder. Dit model reconstrueert intensiteiten voor willekeurige selecties van dagen in het verleden voor een willekeurige selectie van wegen. Daarvoor kan het gebruik maken van diverse databronnen, waaronder meetraaien die voertuigen tellen, Floating Car Data voor gerealiseerde snelheden,  Fileradars eigen AI-powered intensiteitsschattingen en CBS-statistieken over gedrag. Het wordt voor INWEVA toegepast om jaargemiddelde intensiteiten te schatten voor alle rijkswegen van Nederland, per werkdag, per weekenddag en per weekdag. Gedurende de opdracht is met de feedback van Rijkswaterstaat dit model steeds verder verbeterd.

Uitsplitsing naar voertuigcategorieën

In Nederland liggen ruim 16.000 meetraaien. Bijna de helft van deze raaien maakt onderscheid naar 3 of 5 voertuiglengteklassen. Voor INWEVA wordt het FlowBuilder model gedraaid voor 3 voertuiglengtes. Onderstaande grafiek toont voor 1 baanvak het resultaat per tijdstip van de dag. De gestippelde lijnen tonen de geschatte intensiteiten per voertuiglengteklasse, de zwarte doorgetrokken lijn de totale intensiteit.

Controles & kwaliteit

De resultaten worden gepresenteerd in een online webapp, waarin eerst onze partner Witteveen+Bos en vervolgens Rijkswaterstaat zelf alle gegevens uitvoerig controleren. In de custom webapp, die Fileradar voor deze opdracht heeft ingericht, kunnen detectorfouten worden opgespoord en kunnen handmatige correcties op de modelberekening worden uitgeprobeerd en doorgevoerd. Onderstaand figuur toont gestippeld een baanvak waarvan de totale intensiteit handmatig door de Rijkswaterstaat Regio gecorrigeerd is naar 7800 voertuigen per dag, op basis van lokale kennis of eigen databronnen.

rijkswaterstaat
witteveenboslogo

Gerelateerde projecten

Klaar om je verkeersanalyses een boost te geven?

Neem dan direct contact met ons op!