Skip to content

WBU: Werkbare Uren

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

De verkeersintensiteiten vanuit INWEVA worden onder andere gebruikt om WBU (Werkbare Uren) op te stellen voor het rijkswegennet. Dit is een schema per wegvak dat aangeeft wanneer met acceptabele verkeershinder wegwerkzaamheden kunnen plaatsvinden. De WBU is onder andere input voor realisatiecontracten.

De berekeningen van de WBU vinden plaats op WBU-wegvakken, gedefinieerd als één of meer INWEVA-baanvakken. Deze berekeningen vinden plaats volgens een vaste, herleidbare procedure met als invoer de berekende intensiteiten uit de INWEVA-procedure.

De rekentool maakt gebruik van drie ingrediënten:

  1. De halfuur-intensiteiten zoals eerder berekend in INWEVA.
  2. Een fundamenteel diagram voor ieder wegvak, dat beschrijft wat het verloop van de intensiteit is als functie van de dichtheid. Dit diagram wordt bepaald met behulp van drie parameters: de capaciteit uit vaste tabellen, de vrije snelheid (vFree) bepaald door de snelheidslimiet en de constante λ die altijd -18 km/h is.
  3. Eerste-orde-verkeerstheorie, waarmee aan de hand van schokgolven kan worden bepaald waar op ieder moment file zal ontstaan.

Wanneer de maximale vertraging kleiner is dan 15 minuten, dan is het toegestaan voor de Versoberde WBU om inderdaad een half uur eerder te beginnen. Daarna wordt de rekentool nogmaals ingezet om te bepalen wat het effect is wanneer nog een half uur eerder begonnen zou worden met de werkzaamheden. Dit proces wordt net zo lang herhaald totdat de maximale vertraging is opgelopen tot meer dan 15 minuten. De halve uren waarbij de vertraging minder was dan 15 minuten, worden vervolgens geselecteerd voor de Versoberde WBU.

rijkswaterstaat
witteveenboslogo

Gerelateerde projecten

Klaar om je verkeersanalyses een boost te geven?

Neem dan direct contact met ons op!