AFM Rotterdam

Overzicht

De Maastunnel in Rotterdam is al sinds 1942 in gebruik. Het Rijksmonument ging in 2017 dicht voor een grootschalige renovatie. Onderdeel van de renovatie was ook een volledig nieuw veiligheidssysteem: het Adaptief File Management systeem (AFM). Om de veiligheid van voertuigen in de tunnel te garanderen wordt in real-time gemonitord hoeveel voertuigen zich in de tunnel bevinden en of er stroomafwaarts van de tunnel voldoende ruimte is om deze voertuigen in het geval van een calamiteit ‘kwijt’ te kunnen.

Fileradar ontwierp, bouwde en testte een wachtrijschatter, die in real-time een beeld vormt van alle wachtrijen in de aan- en afvoerende wegen naar en van de Maastunnel. Speciaal hiervoor zijn 79 radardetectoren opgehangen in Rotterdam, die via 4G hun data naar de modules van Fileradar streamen. Elke 10 seconde levert de wachtrijschatter een schatting van de wachtrijen op individuele rijstroken in 59 opstelvakken.

Ook wordt data gebruikt van 14 VRI’s, die in real-time VLOG streamen naar de fractieschattermodule van Fileradar. Deze filtert fouten uit de VLOG en berekent vervolgens de real-time fracties die aangeven hoe het verkeer zich verdeelt over het Rotterdamse verkeersnetwerk van opstelvak naar optelvak.

Real-time sturen met de wachtrijschatter

Op basis van de wachtrijschatter en de bijbehorende fractieschatte wordt met een algoritme bepaald of de uitstroom stroomafwaarts van de tunnel moet worden bevorderd door meer groen te geven. Als dat niet lukt (omdat het te druk is), wordt de instroom naar de tunnel beperkt. De sturingsalgoritmes zijn ontwikkeld door Arane Adviseurs en geïmplementeerd door Technolution. Via een Enterprise Service Bus werken de modules van Fileradar samen met deze sturingsmodules.

Actief beheer

Het AFM-systeem is sinds 2019 operationeel. Fileradar levert een web interface om real-time mee te kunnen kijken, heeft een storingsdienst om optredende problemen snel te kunnen verhelpen en zorgt voor updates aan de configuraties, zodat de situatie in de algoritmes altijd klopt met de situatie op straat. Aangezien het invloedsgebied van de Maastunnel behoorlijk groot is, komt het regelmatig voor dat de wegconfiguratie verandert, of dat 1 of meer van de 79 radars wordt verplaatst, vervangen of gedraaid. Daarom vinden er jaarlijks meerdere updates plaats aan de configuratie.

Webinterface

Fileradar heeft voor de gemeente Rotterdam en betrokken partijen die beheer uitvoeren (Technolution en ARS TT&T) een web interface ingericht. In de interface wordt een overzicht getoond van de real-time situatie van alle wachtrijen. Daarnaast kan de status van alle radardetectoren worden bekeken. Per radardetector kan zelfs de ruwe data worden gevisualiseerd van de individuele voertuigobservaties (zie video hieronder). Op basis van deze webinterface worden oorzaken van problemen snel gevonden en opgelost. Fileradar verzorgt zelf de hosting van de webinterface, terwijl de rekenmodules worden gehost in de productieomgeving van de gemeente Rotterdam zelf. Communicatie verloopt via een IPSec tunnel.

logo-gemeente-rotterdam
technolution
arane
ars